Vasakronan emitterar världens första gröna certifikat för finansiering av gröna tillgångar

21 september 2018

Vasakronan har sedan 2008 fokuserat på långsiktigt hög och stabil avkastning, dock aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Bolaget har genom ett väl genomtänkt och systematiskt arbete lyckats halvera sin energianvändning och sänka koldioxidutsläppen med 97 procent.

Länk till nyheten