Vasakronan bygger multifunktionshuset Platinan i centrala Göteborg

14 februari 2020

I Göteborg bygger Vasakronan just nu multifunktionsbyggnaden Platinan. Byggnaden kommer att rymma hotell, kontorslokaler med coworkingkoncept, eventarena, food courts och kulturverksamheter. Den blir 60 000 kvm stor och belägen strategiskt nära centralstationen och intill Göta älv. ”Platinan blir verkligen en helt unik byggnad, ett nytt landmärke i staden, såväl konstruktionsmässigt som funktionsmässigt. Platinan karakteriseras av en transparent arkitektur med vertikala parker längs fasaden. Byggnadens volym som successivt trappas inåt skapar en mångfald av terrasser, vistelseytor och plats för grönska. Husets transparenta glasfasader reflekterar omgivningen och ändrar skepnad beroende på väder och årstid, samtidig som de inre aktiviteterna ger liv åt platsen”, säger Erik Giudice, arkitekt på EG Architects.

Länk till nyheten