Vasakronan bygger hus – och klimatkunskap

29 juni 2021

Vasakronan har bestämt sig för att jobba aktivt med klimatmålen genom klimatsmarta arbetsmetoder, återbruk och hyresgästdialog. Tidningen följer med till projektet Kronan i Sundbyberg, som hållbarhetshetschef Anna Denell kallar ett typiskt ”osthyvelsprojekt”.

Länk till nyheten