Vasakronan återtar utdelningsbeslut

27 mars 2020

Vid ett extra styrelsemöte har Vasakronan bestämt att beslutet om en utdelning på sex miljarder kronor ska återtas. Frågan kommer att tas upp igen senare i år för ett ny ställningstagande baserat på hur situation ser ut då. ”Att återta beslutet om utdelning är klokt. Det handlar om god affärsetik och att agera ansvarsfullt”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan, i en kommentar.

Länk till nyheten