”Varför hindras solel på de bästa taken?”

26 maj 2019

Debattörer från Solelkommissionen skriver på SvD Näringslivs debattsida att det sedan 2016 finns en lagstiftning som stoppar solel på de stora taken. De uppmanar energiminister Anders Ygeman att göra något åt detta.

Länk till nyheten