Varför finns en stoppregel för solel på stora tak

06 november 2019

Företrädare för solelskommisionen skriver i en insändare att Sverige, trots den pågående solelsboomen, har en lagstiftning som effektivt stoppar solel på de stora taken. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media

Länk till nyheten