Värdet på Vasakronan steg till 140 Mdr kr

16 juli 2018

Värdet på Vasakronan fortsätter stiga. För första halvåret 2018 har värdet på bolagets förvaltningsfastigheter stigit till 133.566 Mkr. Sammanräknat med finansiella anläggningstillgångar om 1.061 Mkr samt omsättningstillgångar och likvida medel om totalt 3.387 Mkr, är bolagets totala tillgångar 140.123 Mkr.

Länk till nyheten