”Värdet på handel ned 10 procent”

06 maj 2020

Vasakronan redovisar en värdenedgång på sina fastigheter om 1 786 miljoner kronor. Hos delar av beståndet är det dock värre än så i minus. ”För enstaka handelsfastigheter bedömer bolaget värdenedgången till 510 procent”, säger vd Johanna Skogestig till FV. Vasakronan konstaterar i sin rapport att den nuvarande situationen i samhället innebär ”en ovanligt hög grad av osäkerhet”. Samtidigt är det svårt att bedöma de långsiktiga effekterna på fastighetsvärdena. ”Det har varit svårt att värdera och vi har även konsulterat externa värderare kring handelsfastigheter. Det finns få transaktioner som ger vägledning. Men när det gäller hyresutvecklingen så har den varit svag ett tag och nu med coronan så påverkas den än mer”, påpekar Johanna Skogestig.

Länk till nyheten