28 oktober 2022

Värdeförändring på -1,1% på Vasakronan

Höjda avkastningskrav resulterade i värdeförändringar om 1,1 procent för Vasakronan under det tredje kvartalet i år. Vid periodens utgång låg fastighetsbeståndets värde på 194 037 mkr. ”Vi fortsätter redovisa ett starkt resultat med ett ökat driftsöverskott och vi håller ett fortsatt högt tempo i nyuthyrningen. Trycket är som störst på lokaler av hög kvalitet i riktigt bra lägen. Det är en efterfrågan vi har goda förutsättningar att möta vilket också syns i nettouthyrningen för kvartalet. Samtidigt är osäkerheten i marknaden stor och det finns all anledning att vara ödmjuk inför det faktum att det kommer att vara oroligt under en tid framöver”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Länk till nyheten