Utredare vill skapa nytt bolag för sjukhus – sågas

01 september 2021

En utredning med slutsatsen att staten ska bilda ett fastighetsbolag som ska äga sjukhusen har presenterats av regeringens utredare. Moderaterna tycker att det är ett dåligt förslag och sger att det blir dyrare än annars när staten gör investeringar. I utredningen konstaterar regeringens utredare att de fyra statligt ägda fastigheter som tidigare förvaltats av Fortifikationsförvaltningen och Byggnadsstyrelsen överfördes till de nybildade myndigheterna Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket samt till de statligt ägda bolagen Vasakronan och Akademiska hos. Det förstnämnda såldes sedan till AP Fastigheter.

Länk till nyheten