Utbyggda skolor kan dröja längre

27 oktober 2018

Planerna för utbyggnaderna av Duvboskolan och Örskolan riskerar att bli försenade. Detta eftersom kommunen inte kan sätta igång med detaljplanearbetet innan en omstridd upphandling samt en försäljning är klar.

Länk till nyheten