Usel utveckling för hus på bästa gatan

03 mars 2022

I sin analys skriver Di:s Magnus Dagel att Hufvudstadens kursutveckling de senaste åren inte varit något annat än en uppvisning i svagt värdeskapande. Det eftersom aktien släpat efter index med 340 procentenheter. Dagel gör därför bedömningen att Lundbergs har ett fint läge att köpa ut bolaget från börsen. I artikeln listas Vasakronan som den största ägaren på de bästa adresserna i både Stockholm och Göteborg. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten