Uppsalaföretag bildar bolag med Vasakronan

11 november 2019

Tmpl Solutions och Vasakronan bildar ett gemensamt bolag. Tanken är att det nya bolaget, Tmpl Work, ska utveckla tekniska kontorstjänstlösningar åt fastighetsbolag i Norden. ”Vi ser satsningen på ett modernt digitalt kundgränssnitt som ett naturligt steg i vår ambition att ge fastighetsbranschen helt nya digitala förutsättningar”, säger Vasakronans kommunikationschef Peter Östman i pressmeddelandet.

Länk till nyheten