UPPSALA GÅR FÖRE I KLIMATKAMPEN

31 oktober 2018

Uppsala kommun utsågs nyligen till Världsnaturfondens globala klimatstad. Projektet Klimatprotokollet är en del i denna framgång. Där ingår företag, myndigheter och organisationer som på två år lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent. Vasakronan ingår i projektet.

Länk till nyheten