Upprop för cirkulär ekonomi

18 januari 2018

Återvinningsindustrierna lanserar nu ett nytt upprop. Deltagande aktörer förbinder sig att öka inköpen av återvunnet material samt öka andelen produkter designade för återvinning. I uppropet ingår i dagsläget bland annat Vasakronan, IKEA, NCC, Houdini, H&M och Axfood.

Länk till nyheten