Unik utveckling: Samarbetet Accessy öppnar dörrar

13 oktober 2020

Nu är Accessy klar att användas – tjänsten som gör det möjligt att hantera lås på ett säkert och effektivt sätt med mobiltelefonen. Vasakronan kommer att använda tjänsten i det nya Sergelhuset och Arenakonceptet och Castellum hos Convendum. ”Med en gemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag. Accessy kommer t.ex. att underlätta alla flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster kommer att kunna koppla fler tjänster till sin arbetsplats. Att det är ett öppet system gör att det är smidigt för fastighetsägare att koppla upp sig mot Accessy. Man kan utnyttja de låssystem man redan har och behöver inte lägga resurser på nyinstallation”, säger Peter Östman, initiativtagarnas styrelseledamot i Accessy.

Länk till nyheten