08 maj 2023

Ulrika Francke, Iso-ordförande: ”Standarder visar på nya vägar i klimatarbetet”

Ulrika Francke är ordförande i den internationella standardiseringsorganisationen Iso och har även flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Vasakronan. I denna intervju säger hon att standarder är effektiva som verktyg för att uppnå förändring och att de har en central roll i klimatarbetet, då klimatutmaningarna är gränsöverskridande och behöver gemensamma lösningar och internationella standarder i syfte att vägleda företag och organisationer.

Länk till nyheten