22 september 2023

Två svåra år – sen vänder marknaden

Internationella bedömare räknar med två skakiga år för fastighetsmarknaden och hushållen i Sverige. Det framkom i samband med fastighetsmässan Business Arena. Det står klart att räntans stora påverkan på fastighetssektorn varierar mellan bolagen. Till exempel Vasakronan, som har ett stort ägande från AP-fonderna, kan ge ut räntor som understiger 5 %. Sven-Olof Johansson, vd i Fastpartner, nämnde dock att de nyliga obligationerna i ägerbolaget låg på 10 %.

Länk till nyheten