Tungviktare varnar för nytt boprisfall

17 maj 2019

Ett nytt prisfall kan drabba bostadsrätterna. Det kommer att bli ett ras som sänker Sveriges tillväxt. För kommersiella fastigheter ser det dock bättre ut. Det är den bild som flera ekonomer och branschaktörer ger i samband med fastighetseventet Business Arena i Göteborg.

Länk till nyheten