Tryggare Sverige lanserar Kunskapscentrum för platssamverkan

19 december 2018

Nationellt kunskapscentrum för platssamverkan ska ge stöd till kommuner och fastighetsägare som vill driva BID-liknande samarbeten. Stiftelsen Tryggare Sverige ligger bakom initiativet. I samverkansgruppen finns även fastighetsbolag som Vasakronan, Jernhusen, ICA Fastigheter och Rikshem med. Kunskapscentret kommer främst att samla internationell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap samt försöka hitta sätt att anpassa detta till svenska förhållanden.

Länk till nyheten