Trots tuffa läget – Oscar Properties kan tvingas betala mångmiljonvite

13 juni 2020

Oscar Properties köpte för sex år sedan kvarteret Primus på Lilla Essingen av Vasakronan för 920 miljoner kronor. I juli vann detaljplanen för området laga kraft och företaget skulle enligt planen bygga 450 designbostäder fördelade på nio hus i området. Det tuffare marknadsläget har dock gjort att lyxbyggaren tvingats att tänka om. Istället vill bolaget bygga skola och ett äldreboende. Bygglovet för detta har dock överklagats. Enligt det avtal som finns sedan tidigare måste lyxbyggaren riva delar av huset innan juni månads utgång. ”Det finns en detaljplan och vi har ett gällande exploateringsavtal med Oscar Properties som innebär att projektet ska förverkligas enligt detaljplanen, och då ska byggnaderna rivas. Därför har vi avstyrkt byggloven”, säger Monica Almquist, projektledare på exploateringskontoret i Stockholms stad. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten