Trianon köper i Norra Sorgenfri av Vasakronan

12 juni 2018

Trianon förvärvar fastigheterna Smedjan 13 och 15 av Vasakronan. Köpeskillingen uppgår till 88 miljarder kronor. CBRE var rådgivare till Vasakronan i affären. Smedjan 13 och 15 är belägna i Norra Sorgenfri som ligger 1,5 km öster om centrala Malmö. Fastigheterna omfattar cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader om cirka 13 000 kvm BRA. Norra Sorgenfri ingår i Malmös större stadsbyggnadsprojekt där det tidigare industriområdet nu omvandlas till ett bostadsområde.

Länk till nyheten