Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter i Malmö från Vasakronan

12 juni 2018

Vasakronan säljer två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö. Köpare är fastighetsbolaget Trianon och de två byggnaderna har ett fastighetsvärde på 88 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en bruttoarea bostadsbyggrätter om cirka 26 000 kvm och befintliga byggnader om 13 000 kvm bruttoarea. Det är väldigt glädjande att förvärva ett så här stort antal byggrätter och kunna möjliggöra för oss att bygga nya ungdomsbostäder på centralt läge. Detta ligger helt i linje med vår strategi att satsa på hyresrätter i hela Malmö, säger Trianons vd Olof Andersson.

Länk till nyheten