Trafikverkets besked: Västlänken kan försenas

03 maj 2021

Om Hisingsbron försenas får det effekter på andra stora projekt i närheten. Västlänkens projektchef Bo Larsson säger att ett negativt besked kommer att påverka dem. Anledningen är en dominoeffekt där bron behöver öppnas för att Göta älvbron ska rivas, vilket den måste för att Västlänken ska kunna bygga tågtunnel. Platinan, som är närmaste granne med Hisingsbron, kan också komma att påverkas. Magnus Tengberg, affärsområdeschef för fastighetsutveckling på Vasakronan, som ligger bakom Platinan, säger att de inte riktigt vet hur men att detta är något de får förhålla sig till.

Länk till nyheten