Trafikverket slipper skadestånd för skador på jugendhus i centrala Göteborg

30 januari 2020

Vasakronan upptäckte 2018 skador på Hertziahuset i Göteborg, som de trodde uppkommit i samband med bygget av Götatunneln i början av 2000-talet. Trafikverket drogs därför inför rätta. Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg nekar nu fastighetsbolaget ersättning. Istället går domstolen på Trafikverkets linje, som menar att sättningsskadorna på jugendhuset uppvisat ett ”historiskt sett helt normalt sättningsförlopp”. Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan, uppger i ett mejl till GP att fastighetsbolaget ännu inte beslutat om de ska överklaga domen. ”Vad som redan nu är klart är att domen tydligt visar på hur viktigt det är att genomföra gedigna kontroller av förändringar och rörelser i marken som kan påverka våra fastigheter”, skriver hon.

Länk till nyheten