Tio projekt som ska förändra Solna

17 januari 2020

Lokalguiden har listat tio projekt som ska förändra Solna. Ett av projekten är Albydal och Solna Access. På gatuplan mot Solnavägen vid Solna Access, pågår just nu arbetet med detaljplanen för ny bebyggelse med nya arbetsplatser och lokaler. Solna Access ligger i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Vasakronan ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

Länk till nyheten