Tillgången till data är en nyckel

10 februari 2022

På grund av klimatförändringarna kan värdet på många fastighetsbestånd i Sverige rasa totalt redan inom 10 år. De stora fastighetsbolagen som analyserar klimatrisker för sina bestånd kallar vissa fastigheter för ”extremt kritiska objekt”. Det handlar till exempel om fastigheter som väntas översvämmas permanent. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, berättar att då en fastighet identifieras som ett sådant objekt kan det inte längre värderas genom evighetskapitialisering även om klimatpåverkan väntas först om flera år. ”Ingen kund vill hyra lokaler som översvämmas vartannat år”, konstaterar hon. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten