Tillåt att vi delar på de soligaste taken

06 december 2017

Solelsskatten försvann i somras, vilket gör att utbyggnaden av solel i Sverige nu ökar. Men vi har fortfarande ett ålderdomligt regelverk som inte är anpassat för den nya tidens energi. Det hindrar att våra tak används optimalt för solel, speciellt på flerbostadshus.

Länk till nyheten