17 oktober 2022

Testverkstad för framtidens återbruk

En stark trend inom byggbranschen är återbruk för att bidra till minskat klimatavtryck. I Uppsala arbetar Vasakronan just nu med ombyggnationen av ett helt kvarter där Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och Skatteverket tidigare haft sina lokaler. Den första etappen kallas Lumi. Där behåller Vasakronan huset och använder återbrukat material i så hög utsträckning som möjligt. ”Det här blir återbruk och cirkularitet i absolut framkant”, säger Jonas Wahlström, chef för Projektledning på Vasakronan.

Länk till nyheten