Tarket och Aquafil lanserar system som ska återvinna textila golvplattor

08 september 2020

Tarket och Aquafil har tagit fram en ny teknik som gör det möjligt att återvinna upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som årligen läggs i Sverige. Systemet kallas för ReStart Textil och innebär en potentiell klimatbesparing om ca 6 000 ton CO2 varje år. Ca 4000 kvm har identifierats hos Vasakronan som nu kommer att återvinnas. Det handlar om renoveringen av Skatteverkets lokaler i Sundbyberg.

Länk till nyheten