12 maj 2022

Ta i trä – och gör ett enkelt klimatval

Miljö & Utveckling har undersökt tre olika byggprojekt som haft ambitionen att åstadkomma en avgörande reducering av klimatavtrycket. Tidningen kommer fram till att det är tydligt hur svårt det är att göra mycket, men lätt att göra något. Vasakronans byggnad Magasin X är med i undersökningen. ”Referensvärden är mer för dem som behöver puffas på, men det är bra för det driver utvecklingen”, säger Jonas Wahlström, chef för projektgenomförande hos Vasakronan i Uppsala. Fastighetsbolaget satsade både prestige och energi för att driva igenom att bygga Magasin X med trästomme i stället för i stål och betong.

Länk till nyheten