Sveriges största kontor med trästomme

11 oktober 2019

Vasakronan ska tillsammans med NCC bygga Magasin X. Det kommer att bli Sveriges största kontorsfastighet helt i trä. ”NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan.

Länk till nyheten