Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning

18 januari 2018

Ineffektiv materialåtervinning gör att Sverige varje år förlorar minst 42 miljarder kronor. I sitt forskningsprojekt Ett värdebeständigt materialsystem har den svenska materialåteranvändningen kartlagts. Sju politiska initiativ som kan driva utvecklingen i rätt riktning har identifierats.

Länk till nyheten