Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning

17 januari 2018

Ineffektiv materialåtervinning gör att Sverige varje år förlorar minst 42 miljarder kronor. I sitt forskningsprojekt Ett värdebeständigt materialsystem har den svenska materialåteranvändningen kartlagts. Sju politiska initiativ som kan driva utvecklingen i rätt riktning har identifierats. Återvinningsindustrierna presenterar därmed ett upprop där aktörer som Vasakronan, NCC, Ikea, H&M, Axfood och Houdini ingår. Aktörerna förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material samt andelen produkter designade för återvinning.

Länk till nyheten