Sverige behöver satsning på solelsparker

14 september 2021

Företrädare för solelskommisionen, bland andra Vasakronans vd Johanna Skogestig, skriver i denna debattartikel att energiminister Anders Ygeman ska skapa förutsättningar för solelsparker. Bland annat vill de att regeringen tar fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av solelsparker. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media

Länk till nyheten