Svenskt Träs årliga Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä den 4 november

02 november 2021

I branschorganisationen Svens Träs årliga seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä kommer frågor som: Är det dyrt att bygga i trä? och Varför väljer vissa fastighetsägare att profilera sina lokaler med trä? att diskuteras. I program 5, som handlar om välbefinnande och boendekvalitet, deltar bland andra Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Länk till nyheten