Svåra förändringar för kommersiella fastighetsbolag

16 juni 2020

Trenden går mot att kontorsytorna per anställd sjunker och att det blir svårare att teckna långa hyreskontrakt. Därmed kan det bli problematiskt för flera av börsens fastighetsbolag. Antalet lediga lokaler fortsätter också att öka. ”Vi har 14 600 lediga nu över hela landet. I början av året var det kanske 1 000 färre”, säger Peter Bergström, vd på Objekvision. Även Vasakronans vd Johanna Skogestig har märkt av en trend mot mer flexibilitet, både gällande kontrakt och utnyttjande av ytor. ”Coworking var en stark trend före corona. Just nu har däremot många dialoger generellt avstannat. Diskussionerna är segare och det är särskilt svårt att teckna långa hyresavtal”, säger hon.

Länk till nyheten