Sundbybergs nya stationshus beräknas klart 2022

26 september 2019

Nya illustrationer visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut efter att järnvägen har övertäckts. Stationen kommer att bli en mer effektiv knutpunkt med service i bottenplanet. AMF Fastigheter kommer att utveckla det nya stationshuset. Vasakronan är en annan av de stora privata fastighetsägarna i Sundbyberg. De kommer till exempel att bygga Skatteverkets nya kontor.

Länk till nyheten