07 juni 2023

Sund öppnas och bro rivs – för bostäder och bad

I planerna för det stora Gäddvikenprojektet, som består av Vasakronans fastighet gamla Kafferosteriet och några av Kvarnholmen AB:s fastigheter i svackan mellan Finnboda och Kvarnholmen, ska Hästholmsbron rivas och det tidigare Hästholmssundet grävas upp. ”Projektet har legat i träda några år, där huvudfrågan är att kunna hantera föroreningarna som finns på mark och i vattnet. Målet är att bygga fler nya bostäder, men också att dra nya vägar och kanske kunna använda tunneln under Finnberget på ett bättre sätt. Men det finns många utmaningar i projektet”, säger Mats Gerdau (M), ordförande istadsutvecklingsutskottet – som nu har gett grönt ljus för ett nytt start-PM gällande detaljplaneändringen. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten