Stort intresse för Vasakronans senaste kontorsprojekt i Göteborg

09 december 2020

78 procent av kontorsytorna i Platinan är nu uthyrda. Det efter att Vasakronan tecknat nya avtal med Korab International och EA Digital Illusions CE. ”Platinan är vårt första bidrag till stadens större vision om den nya Älvstaden. Ambitionen är att fastigheten både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt ska bidra till att vitalisera framtidsområdet Lilla Bommen. Läget är ett av stadens bästa och intresset för både huset och området är stort”, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Länk till nyheten