Största affärerna 2019

11 mars 2019

Fastighetsvärlden listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2019. Vasakronans försäljning av resterande bestånd i Lund till Wihlborgs hamnar på sjundeplatsen. Försäljningen omfattar fastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 på Ideonområdet. Totalt omfattar fastigheterna 49 000 kvm.

Länk till nyheten