13 juni 2023

Stormöte om byggkrisen: Behövs ledarskap

Läget för bostadsbyggandet beskrivs som det allvarligaste på 20 år, och bostadsministern har bjudit inflera av branschens viktigaste aktörer för att få till stånd en lösning. Idag äger ett rundabordssamtal rum, och Vasakronan är en av de inbjudna aktörerna till mötet med Andreas Carlsson.

Länk till nyheten