15 maj 2023

Storbygge i Kista för Vasakroanan

Vasakronans dotterbolag Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB äger sedan tidigare fastigheten Hekla 1 i Kista. Man får nu en markanvisning för att delar av byggnaden som i nuläget innehåller kontorshus ska planläggas för 240 bostäder, förskola, kontorsbyggnad och publika verksamheter. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten