Stora planer ska öppna Garnisonen

26 maj 2018

Vasakronan har under flera år undersökt hur Granisonen och dess omkringliggande kvarter skulle kunna användas på bästa sätt. Nu har ett planavtal tecknats med Stockholms stad, om allt går i lås kan man snart börja arbeta med att ta fram en detaljplan.

Länk till nyheten