Stora aktörer i samverkan om Återhus

26 mars 2021

Flera aktörer i fastighetsbranschen, däribland Fabege och Vasakronan, medverkar i innovationsprojketet ”Återhus- att bygga hus av trä”, där återbruk av tunga byggnadsdelar ska möjliggöras. Projektet fokuserar på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i byggbranschen.

Länk till nyheten