12 april 2022

Stockholms mest spännande stadsdel

Nu när den första detaljplanen för Värtahamnen vunnit laga kraft kan bygget av den nya stadsdelen äntligen börja. Fastighetsägarnas samarbete i området gör att Värtahamnen har potential att bli Stockholms mest spännande stadsdel. Vattennära arbetsplatser och bostäder kommer att vävas samman med grönområden, hamn och restauranger. ”Stadsutvecklarna Värtahamnen är ett bolag som drivs av Bonnier Fastigheter, CapMan, Kungsleden, Niam, Stockholms Hamnar, Vasakronan, Wallfast och Tallink Silja. Även Stockholms stad är med i samarbetet genom Exploateringskontoret och Trafikkontroret”, berättar Kristina Alvendal från Stadsutvecklarna Värtahamnen.

Länk till nyheten