01 april 2024

Stockholm har Europas största kontorskvarter

Garnisonen i Stockholm är det kontorskvarter som idag räknas som Europas största. Platsen har varit central för Sveriges militär, men regemente efter regemente lämnade innerstaden i takt med stadens omvandling och tillväxt. Omkring 200 företag och 5 000 arbetsplatser finns idag i fastigheterna. Bilder tagna av Vasakronan finns i artikeln.

Länk till nyheten