23 mars 2023

Statens fastighetsverk ger kulturen huvudvärk

Gästskribenten Olle Wästberg skriver i denna ledare om de höjda hyrorna som Statens fastighetsverk aviserat för Kungliga Musikaliska akademins lokaler. Wästberg var statssekreterare i Finansdepartementet och fick igenom en proposition om statens hyressättning 1992, vilket resulterade i att Byggnadsstyrelsen lades ned och att Statens fastighetsverk och Vasakronan och Akademiska hus bildades istället. Idén var att Vasakronan skulle ha ansvaret för kommersiella fastigheter och Statens fastighetsverk för det som ansågs kulturhistoriskt värdefullt. Sedan Vasakronans såldes av den borgerliga regeringen 2008 har dock Statens fastighetsverk ansvar för båda områdena. Wästberg menar att hyrorna under det senaste decenniet blivit en smärtpunkt för museerna, och allt fler av dem får minska på utställningar och personal.”En borgerlig regering borde inte delta i att utarma ett levande kulturliv, utan ge tydliga instruktioner till myndigheten att bedöma och väga in den tidigare betydelsefulla ändamålsaspekten i det befintliga fastighetsbeståndet”, avslutar Wästberg sitt inlägg. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten