Standard för smarta byggnader från Jönköpings Tekniska Högskola används av Microsoft

06 juli 2021

Universitetslektor Karl Hammar vid Jönköping University har utvecklat standarden Real EstateCore för smarta byggnader, som både Vasakronan och Akademiska Hus har driftsatt i samtliga sina fastigheter. RealEstateCore organiserar stora mängder data för att optimera driften av fastigheter för att göra dem mer energieffektiva och miljövänliga. Olika ststen för temperatur, ventilation eller belysning kan exempelvis regleras beroende på hur mycket rummet används och att den informationen är förståelig för inte bara fastighetsingenjörer utan också för hyresgäster genom websystem och appar.

Länk till nyheten