Staden och kontoren leder till kreativitet

01 december 2021

På semeinariet Kontorsmarknaden 2022 diskuterades bland annat hur kontoren och stadskärnan påverkas av nya arbetssätt. Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, konstaterade då att vi mår bäst på kontoret, vilket man kanske inte tror när man hör debatten, men som visat sig i en ny Gallupundersökning där det framgick att man har roligast på jobbet, rör sig mer och mår bäst psykiskt. I en annan programpunkt deltog Roland Bäckrud från Vasakronan, som investerat miljardbelopp för att förnya centrala Stockholm. ”Det har hänt mycket, men fortfarande återstår mycket. Vi arbetar till exempel med våra fyra Hötorgsskrapor, där vi tömmer från källaren upp till terassen för att ge byggnaderna ett nytt innehåll”, berättade Bäckrud.

Länk till nyheten